Vikportar

RECO DUO

  • Design i toppklass
  • Inbyggd ram för styrka
  • Sandwichbyggd med bruten köldbrygga
  • Mycket bra u-värde
  • Flertal fönsterkombinationer
  • Låga underhållskostnader
  • Lyftande gångjärn